A qui serveixen els narcopisos? | Directa

Si no s’assumeix la necessitat de combatre l”ethos’ de la racionalitat instrumental i del lucre com a objectiu al qual s’ha de sotmetre qualsevol altre, no es podrà desenvolupar cap política realment beneficiosa per a la majoria dels veïns del Raval
Freddy Davies

Segons em va explicar un registrador de la propietat, un propietari d’una finca sencera del carrer d’en Robador 23, que ha vist com el barri no millorava, “s’ha vist obligat a dir-li a un dels seus inquilins, a un moro [sic], que s’encarregui de la finca i l’exploti com a meublé“.

Aquest ethos del lucre va acompanyat d’una denegació de tota responsabilitat econòmica, social, fins i tot cultural, respecte al barri i els seus veïns. En el millor dels casos assumeixen el pagament de certs impostos encara que regategen tots els que poden. Això ho fan utilitzant els pisos com a allotjaments turístics sense permís, com va passar durant algun any en el bloc del número 37 del carrer d’en Robador.

També ho fan tenint les seves seus fiscals a Samoa, com és el cas de Sofic Investments Inc, una de les empreses inversores per les mans de la qual va passar el mític bloc 29 del mateix carrer, que va començar venent-se per 421.000 euros i en menys de tres anys, després de tres operacions de compravenda, es va acabar venent per 1.367.469 euros.

És en aquest marc d’agressivitat i producció institucional del desordre, motivada per la lògica depredadora del benefici a qualsevol preu i en el mínim de temps possible, en el que s’ha d’entendre el paper que ha de jugar la polèmica al voltant dels anomenats narcopisos.

 

 

Davant d’això, què pot fer l’administració municipal? Ben poca cosa encara que almenys sí que podria intentar pal·liar els efectes devastadors d’aquestes pràctiques fraudulentes consentides o operades a l’abric d’aquests grans inversors immobiliaris, que sembla que són els propietaris del sòl i les narcofinques, tal com va explicar la Directa.

Continua llegint

Anuncis
Publicat dins de Contramoviments, Cultures de control | 1 comentari

Mà invisible, puny de ferro i guants de seda

No pudiendo hacer fuerte la justícia, se hizo justa la fuerza” Blasie Pascal

No se puede jugar con la ley de la conservación de Ia violencia: toda violencia se paga por ejemplo, la violencia estructural ejercida por los mercados financieros, en Ia forma de despidos, perdida de seguridad, etc., se ve equiparada, mas tarde o más temprano, en forma de suicidios, crimen y delincuencia, adicción a las drogas, alcoholismo) un sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana”. Pierre Bourdieu.

Acabar amb la pobresa. Introducció a una història de violència. [EL MARC IDEOLÓGIC]

Aquesta història comença en la darrera gran “crisis mundial”, el crack del 29 i la Segona Guerra Mundial.

Com descriu Wacquant al seu llibre “Paries urbans” (Wacquant, 2007) del crack del 29 i la II Guerra Mundial

va empènyer els països occidentals a considerar-se societats pacífiques, cohesives i igualitàries, en una paraula, civilitzades […] encaminades cap a les formes més perfeccionades de la cultura i de la vida humana però també (en el sentit de Norbert Elias (Elias, 1994)⁠ societats involucrades en un llarg procés històric de reconfiguració que implica l’extensió de cadenes d’interpedendència, la multiplicació de les organitzacions i la pacificació dels intercanvis socials via monopolització de la violència física per part d’un Estat burocràtic unificat. ( (Wacquant, 2007: 23).

Aquests països es consideraven cada vegada més democràtics -en termes de Tocqueville- és a dir en un procés de disminució de la desigualtats de condició i principalment en aquelles arrelades en posicions i identitats anomenades adscriptives. Ja no hi han pobres ni desigualtats, tots som propietaris dels nostres mitjans de comunicació.

Aquesta eufòria va quedar-se plasmada teòricament en dos textos fonamentals: el de Rostow, W. W. (1963). Las etapas del crecimiento económico :un manifiesto no comunista (Vol. 2ª, p. 206). México: Fondo de Cultura Económica. I el de Daniel Bell El fin de las ideologias.

daniel-bell-el-fin-de-las-ideologias-d_nq_np_721711-mla20616130644_032016-f

És va, més que anunciar, decretar la imminència de la desapareixerició de la pobresa del “1er món”, es relegaria al “3er món” cosa que comportaria, per fi, la ansiada situació d’una societat sense classes, o millor dit, amb una classe mitjana universal (Wacquant, 2007: 30)

Això, com es pot palmàriament comprovar no es va produir, ans el contrari, la pobresa va anar en augment i la desigualtat va assolir índex inaudits, en la historia de la humanitat. Es produïa doncs una contradicció entre “la realitat” i el discurs, entre el que havia de ser la societat del avenir -sense pobres ni malestar general, ni amb desigualtats que incubessin odi i els riscos associats a un sentiment com aquest concentrat en bastes capes de la població- i el que l’augment imparable dels índexs de pobresa i desigualtat al cor d’Europa o els EEUU.

El discurs era el de la societat lliure, on tothom, i gràcies a la intervenció providencial i -correctora de les desigualtats- de l’Estat podia desenvolupar les seves capacitats individuals i assolir així el lloc a la societat que per “naturalesa” li havia estat assignat. L’Estat-providència havia aconseguit, no només protegir “als més febles” sinó eliminar les traves socials, econòmiques i culturals que impedien que aquells amb “capacitats personals” tinguessin una vida d’acord amb aquestes.

Si això algú s’ho va creure (i pensem que sí) va ser un cop molt dur pels dirigents polítics socialdemocràtes començar a advertir cert desafecte -en augment correlatiu al de les desigualtats i el menysteniment creixen dels que -tot i les “avantatges oferides” per l’Estat- no s’en sortien.

Aquest malson -on el discurs d’eliminació de la pobresa topava amb una realitat que s’hi negava durament a acceptar gats per llebres -de les anomenades societats “desenvolupades” va provar el reculament dels governs d’esquerres a Europa i va donar lloc a l’entrada dels grups conservadors, versió ultralliberal.

Aquests van implementar i accelerar el procés de desballestament del “Estat del benestar” i a la vegada va imposar una ideologia profundament individualista on, ni l’Estat ni la societat en el seu conjunt tenien cap mena de responsabilitat en relació als pobres, als discapacitats culturals o econòmics i que només la caritat podia ajudar als “més necessitats” mentre que, sobre els mandrosos, lletjos i els delinqüents per “naturalesa” l’Estat havia d’imposar la seva més dura.

Va ser en aquest moment que va aparèixer una nova ideologia que ens ha arribats fins als nostres dies amb el nom de ciutadanisme i que tindria la seva versió més nostrada amb el civisme. Aquesta ideologia -ecumènica, d’igualació entre els “ciutadans”, individualista, moralista i que contempla la forma d’organització capitalista com la expressió econòmica natural de la Democràcia- doncs, va ser la que justificava l’expansió del dret penal, la substitució del Estat maternalista del control i la disciplinarietat per l’ Estat paternalista. Aquesta nova forma de govern estarà basada de la punició, la repressió, les sancions pecunaries impossibles de pagar i l’empresonament massiu del pobres, desafectes i ingovernables. El gran pecat d’aquestes poblacions ha estat i és el fet de sr incapaços d’admetre que la seva vida precària es la única vida que tenen dret a viure i el màxim al que ells, paries urbans condemnats a vagar entre el gueto estigmatizat i la presó dels estigmatizats, poden aspirar (Wacquant, 1999)

Aquest ciutadanisme va estendre’s i adoptar noves formes, pràctiques i discursos en forma d’urbanitat o civisme.

Aquest civisme-ciutadanisme doncs, ha permès un ordre d’interpretació dels desajustos socials, la violència, la pobresa, l’atur, o el racisme, en termes purament individuals, aconseguint convèncer a uns i altres que la misèria és responsabilitat de cadascú i que la irresponsabilitat de l’Estat no només és legítima sinó necessària obligant a l’Estat a emprar tots els mitjans al seu abast per aplacar les masses de població dissoluta i corrompuda que embruta els carrers de les ciutats del “bon govern” ciutadanista.

Com hem arribat fins aquí i quines conseqüències pràctiques tenen aquests canvis ideològics, econòmics i de gestió de la pobresa?

Ens trobem a finals dels anys 70, el descrèdit dels moviments d’esquerres donen pas a una nova forma de governar coneguda per Neoliberalisme -imposada en el marc de què Naomi Klein ha interpretat como a Teoria del Shock- primer a Xile, després a Argentina i seguidament A Gran Bretaña i EEUU, per arribar a Europa a finals del 90 i a catalunya -i a la resta de l’Estat ja al Segle XXI.

Tot va començar amb un estudi que la fundació neocon “Manhattan Institut” va encarregar a Charles Murray (fins aquell moment, segons Waquant, un politòleg mediocre) que va titular “Losing ground. American Social Policy (1950- 1980)” al 1984. Per Wacquant, el pressupòsit del treball era alimentar idees, conceptes i teories capaces de justificar l’ instauració d’un Estat penal.

Com s’arriba a requerir més violència de l’Estat? [QUÈ SIGNIFICA AQUEST CANVI IDEOLÓGIC EN LA GESTIÓ DE L’ORDRE SOCIAL]

 • Wacquant ens explica en el seu article “Castigar a los parias urbanos” (Wacquant, 2005: 10) que un “bon pobre”, és aquell que es fa invisible, que no es queixa, que no reclama i que s’esvaeix de l’espai públic, l’últim prosceni que li resta per reclamar algun tipus de reconeixement de la seva pròpia existència.

 • Un dels objectius de les polítiques que començaràn a ser de gestió punitiva de la pobresa és fer desaparèixer de l’àmbit públic als pobres, als captaires, però no millorant les seves condicions de vida, sinó directament escombrant-los de l’espai públic, perquè no interfereixin en aquesta representació ideal de la res-pública que es produeix a l’espai públic -adequadament purificat i sacralitzat- de les nostres ciutats.

 • La manera de fer-ho és transformant un problema polític que té la seva arrel en profundes desigualtats socioeconòmiques i d’inseguretat social (laboral, immobiliària, etc…) en un problema de criminalitat. Per “resoldre” aquest problema es fa servir el sistema policial i penitenciari.

 • És en aquest context que ha aparegut el que Wacquant anomena una nova pobresa (Wacquant 2005: 10), permanent o semipermanent, que s’ha enclaustrat forçosament en certs barris que a més, funcionen com a variable explicativa, com si el problema fos el territori (Ibídem). Aquesta nova pobresa troba gran part de les seves explicacions en els processos de flexibilització econòmica, desregulació laboral i conseqüent i necessari desballestament de l’Estat del Benestar allà on s’havia instaurat. Aquest procés de creació de nova pobresa i expansió de la inseguretat socials.

 • El que ell anomena marginalitat avançada no és el resultat d’un “estancament del procés industrialitzador” -per exemple, als anomenats països del “tercer món”- sinó més aviat, tot el contrari, ha estat la conseqüència lògica del procés d’acumulació capitalista que ha requerit transformar la qüestió pública en un nou mercat i ha proposat com a solució als problemes derivats la precarització i sinó la neutralizació i expulsió d’aquella mà d’obra que s’ha tornat inservible.

 • Aquesta nova marginalitat és producte del “desenvolupament industrial” i de l’acumulació capitalista en la nova economia especulativa i de serveis. En aquest sentit -ens recorda Wacquant- la nova marginalitat no disminuirà amb el creixement de la riquesa dels països, ans el contrari, augmentarà resultant més inseguretat que al seu temps provocarà lògicament més “inseguretat pública” o microcriminalitat que ara sí, s’haurà de combatre amb la força, convertida en legítima i justa per l’elaboració a posteriori de polítiques hereves de la coneguda com “Tolerància Cero”. -que, segons Waquant seria més precís anomenar polítiques d’intolerància selectiva (Ibídem)-

 • En aquest sentit, Zygmunt Bauman (Bauman, 1999: 153) explica que els governs no poden prometre cap més resposta que la disminució de les taxes d’atur per mitjà d’un major “flexibilització laboral”. Aquesta, en darrera instància, vol dir inseguretat creixent, dolorosa i discapacitant. Tothom encara afirma que s’ha de deixar tot a les mans del mercat cosa que produeix irresponsabilitat política dels mals econòmics que afecten a la majoria de la població. En canvi, atallar la sensació d’inseguretat generalitzada provocada -entre altres qüestions- per la desregulartizació laboral combatent l’imaginada criminalitat creixent que amenaça la seguretat personal, és una opció realista i dóna rèdits electorals.

 • El model previ a “la flexibilització” era el del fordisme i la lògica coneguda com “40-50-60”. Treballar 40 hores setmanals, unes 50 setmanes l’any i als 60 anys, jubilar-se. Aquest model permetia un salari per mantenir la família, i la possibilitat de transmetre l’estatus dels pares dels progenitors als fills. Això s’acompanyava d’un Estat keynesià que compensava les desacceleracions de l’economia amb una redistribució de la renda que ajudava a què els treballadors no entressin en cercles de marginalitat. En aquest marc, la pobresa era conseqüència de la manca de creixement i la solució era expandir l’esfera del treball i augmentar el creixement industrial.

 • Després de la Crisi del petroli de la segona meitat dels 70 aquest “contracte social” es trenca. Es desregula el mercat de treball de forma que es poden treballar 10 hores setmanals però també 70, les normes laborals si han desestandaritzat i la protecció -de forma especial al mercat de treball que Piore (Piore, 1983) va definir com secundari- es torna irrisòria en molts casos i inexistent en tants d’altres sobretot en els dels coneguts a Europa com a “immigrants il·legals” – en el cas de Catalunya al voltant del 50% del total dels també anomenats “immigrants extracomunitaris” (Fernández & Romero, 2008). En aquest nou marc el treball és un remei a mitges, ja que sempre és millor treballar que no treballar però aquest treball no permet ni estalvi ni ofereix garanties de manteniment o traspàs d’estatus.

Quatre importants característiques de la nova pobresa

 1. El nou mercat de treball -com demostrà Piore- no és font de solidaritat sinó de dualització, fragmentació i de polarització social, la llavor del conflicte social en la seva màxima i més tràgica expressió: el conflicte armat. (Comando Vermelho com exemple).

 2. Un altre de les característiques de la nova pobresa és la seva dinàmica econòmica i social paral·lela. Mentre la economia nacional pot créixer i fins i tot arribar a disminuir l’atur, els barris on es concentra aquest tipus de població manté unes lògiques pròpies deslligades de les generals, assolint índex de concentració de pobresa i atur al marge dels processos econòmics nacionals o globals (Slum cities, o Planeta de ciudades miseria de Mike Davis.). Aquesta situació provoca una involució econòmica i un deteriorament general. Situació que s’acompanya d’un augment cada cop major de la distància entre la perifèria i el centre d’aquestes ciutats i que s’agreuja amb campanyes mediàtico-polítiques de dimonització d’aquests territoris. (Wacquant, 2005: 12).

 3. La tercera característica -la profecia autocumplida- doncs és conseqüència de les dues anteriors i és els intensos processos d’estigmatització d’aquests barris que acaben sent -figurativament o realment- barris deteriorats, empobrits, plens de violència, tràfic i consum de drogues, robatoris i, en general, de tots els dimonis imaginats per la utòpica societat de la promoció de la civilitat. Aquesta estigmatizació afavoreix que els seus residents no si sentin identificats amb el barri i passin l’estigma d’uns a altres, deteriorant les possibilitats d’una resposta col·lectiva i organitzada forta a les forces que provoquen aquesta situació (ibídem: 13).

 4. I aquí ens trobem doncs amb una quarta característica i és que no existeix una llengua comuna que doni compte d’aquest malestar, que els hi atorgui una identitat comuna una estructura de resposta col·lectiva. Això facilita que se’ls pugui retratar com a població de delinqüents. Aquesta situació comporta atomització i desocialització multipliquen doncs, encara més, les dificultats per incorporar-se amb èxit a l’arcàdia d’iguals imaginada i dissenyada -encara no practicada- per la ideologia ciutadanista.

Un nou ordre social. De l’estat “maternalalista” al “estat Paternalista” / de l’Estat Social a l’Estat Penal.

fergusonmilitarizationpolice

Militarización policial en el estado de Ferguson, EEUU. Font: Democracynow

 • Segons aquests, el gran problema de tot, era el “deteriorament de la familia nuclear “el gérmen del desorden social.

 • Això va donar pas a la teoria dels vidres trencats, si es lluita pas a pas contra els petits desordres quotidians s’aconseguirà fer retrocedir les grans patologies criminals que, pel mateix autor, són les de la microcriminalitat.

 • La doctrina de Zero Tolerance de la mà de la parella Bratton- Giullian. Aquest va ser l’impecable instrument de legitimació de la gestió policial i judicial de la pobresa que molesta, la que es veu, la que provoca incidents i malestar a l’espai públic i alimenta, per tant, un sentiment difús d’inseguretat, i inclús de la incomoditat tenaç i incongruent (p.26)- i que estableixi una retòrica de “guerra al crim”, de la “reconquesta de l’espai públic, de netejar els carrers de xusma” i que assimila delinqüents -reals o imaginaris- amb l’enemic a abatre.

 • S’estableixi una retòrica de “guerra al crim”, de la “reconquesta de l’espai públic”, de “netejar els carrers de xusma” i que assimila delinqüents -reals o imaginaris- amb l’enemic a abatre.

 • A fe d’això, esdevé el pas de l’Estat maternalista al Estat paternalista. destinat a dones i fills del subproletariat. Això comporta imposar el treball assalariat i precari als homes adults, mentre que les engrunes del treball social es destinen als nens i les mares solteres. Aquesta nova política penal postkeynesiana serveix per disciplinar als sectors de la classe obrera reticents al nou treball assalariat precari als serveis.

 • Totes aquestes “teories” coincideixen en una lectura preeminentment individualista i atomista que explica els fenòmens socials en funció de comportaments individuals i que se sintetitza en aquesta frase guia del projecte “d’estat penalista”: “la millor resposta a la pobresa és dirigir la vida dels pobres” (p.45).

 • S’aniquila la “societat de classes” en favor d’una societat dividida entre competents/ incompetents. Una població que vol treballar versus una població mandrosa.

 • Paradoxalment, com a conseqüència d’aquest nou marc comprensió envers l’ordre social, una visió econòmica i política ultralliberal exigeix un Estat extremadament fort. Una desregulació ampliant-se exponencialment per “dalt” al mateix temps d’una hiperegulació expansiva per “baix” prenen la forma del que es coneix com a expansió del dret penal, sense parangó en la història de les societats modernes.

 • Ara mateix estem en el punt que ja només els petits crims i la pobresa o les formes de subsistència no institucionals, també els anomenats actes vandàlics són reprimits durament. Es tracta de castigar als pobres, i s’estén el fanatisme de l’ordre ara als contestataris (veure El Gobierno castigará con más dureza la desobediencia a la autoridad)

  • tolerancia cero, veda horaria, denúncia histérica de la violència juvenil (de los jóvenes llamados inmigrantes) reducción de la frontera jurídica entre menores y adultos, cárcel para los reincidentes…encuentran un acogida cada vez más hospitalaria en ciudades como Barcelona donde en el colmo de la hipocresia o de la ignorancia política, sus partidarios las presentan como innovaciones nacionales necesarias debido a la evolución inédita de las violencias urbanas y la delincuencia local.

 • En aquest context, suposat procés de “rehabilitació” dels delinqüents, actualment s’ha mudat en un dispositiu policial, no destinat a la ”reinserció” sinó a recapturar-los el més aviat possible (p.85). La idea lliberal de rehabilitació ha estat descartada en favor d’una ciència penal que sigui capaç, no de prevenir o de què els delinqüents puguin deixar de ser-ho- sinó a aïllar grups percebuts com a perillosos i neutralitzar-los als seus membres més pertorbadors mitjançant seguiment estandarditzat dels comportaments i una gestió aleatòria dels riscos més emparentats amb el reciclat de deixalles socials, de rebuig, que no pas amb el treball social.

 • Y es que, El control punitivo de los negros [o els llatins, o els immigrants, o els estrangers o “l’altre amenatzant”] permet explotar i al mateix temps, l’hostilitat racial latent de l’electorat i el seu menyspreu pels pobres amb un rendiment polític i mediàtic màxim.

 • Això es fa, oblidant sistemàticament la profunda correlació entre desigualtat i criminalitat. Es mostra una correlació positiva entre “el deteriorament del mercat laboral” i l’augment dels detinguts, mentre, no existeix cap vincle comprovat entre índex de criminalitat i índex d’empresonament” (p.106). És a dir, el fet d’estar a l’atur no només augmenta a tot arreu la possibilitat de patir una detenció preventiva i de major duració, sinó que a més, per un mateix tipus d’infraccions, un condemnat sense feina és posat entre reixes amb més freqüència en comptes de rebre una sanció administrativa.

 • En aquest context, no cal dir-ho, els immigrants, els anomenats “de segona generació”, les persones de color, constitueixen les categories més vulnerables tant al mercat laboral com davant del sector assistencial de l’Estat […] estan sobrerepresentats. I això no ha estat sempre així. Ofereix dades de França que senyalen com, a França s’ha passat del 18% l’any 1975 al 30% vint anys desprès (quan només representen el 6% de la població total) dels estrangers a presó. La probabilitat per exemple, de ser detingut passen d’1,8 a 2’4 si som estrangers a França. Mentre això succeeix, a tota Europa es produeix convergentment un procés de criminalització dels “immigrants” (p.114).

 • Això ens porta -i es producte- d’un nou sentit comú penal.

  • articulado en tomo a la mayor represion de los delitos menores y las simples infracciones (con el eslogan, tan rimbombante como hueco, de la «tolerancia cero»), el agravamiento de las penas, la erosion de la especificidad del tratamiento de la delincuencia juvenil, la vigilancia de las poblaciones y los territorios considerados «de riesgo», la desregulacion de la administracion penitenciaria y la redefinicion de la division del trabajo penal entre publico y privado, en perfecta armonia con el sentido comun neoliberal en materia economica y social, al que completa y confirma suprimiendo toda consideracion de orden politico y cívico para extender el modo de razonamiento economicista, el imperativo de la responsabilidad individual -cuyo reverso es la irresponsabilidad colectiva-y el dogma de la eficiencia del mercado al ambito del crimen y el castigo. (p. 140).

 • La presó llavors estableix “lo penal tiene cada vez mas un caràcter polivalente y asume un aspecto de dispositivo de gestión de los riesgos individuales y sociales” y, dentro de la gama de las respuestas penales, “la prision representa una referència obligada” y prioritaria, de modo que tiende a convertirse en «el modo habitual de tratamiento de los desórdenes sociales” (Faugueron, La derive penale)

Directes a la catàstrofe social; l’actualitat de la creixent marginalitat a avançada a Catalunya i la seva gestió punitiva

Avui ens trobem davant de l’arribada efectiva al nostre territori de noves estratègies de gestió penal de la pobresa. Aquestes ja fa temps que circulen pels EEUU i poc menys per la resta d’Europa. Aquesta nova forma de gestió de la pobresa ha d’anar acompanyada d’una cobertura bondadosa i patriòtica que oculti la violència que s’aplica contra cada vegada capes més àmplies de la població.

Davant d’una ofensiva sense precedents contra el bé públic (des de les primeres exempcions d’impostos per patrimoni, de reducció d’impostos als trams alts, de successions, o de les amnisties fiscals, entre altres coses, a més de les sagnants retallades en sanitat, educació o subsidis) provocant un augment rampant de la inseguretat social, només es pot mantenir l’ordre públic amb l’expansió i densificació de polítiques de control cada vegada més repressives. És el que Loïc Wacquant -entre d’altres ha anomenat gestió punitiva de la pobresa.

Mai com aquests darrers anys s’ha pogut comprovar des de ben aprop l’encert de la proposta d’anàlisi integral que fa Wacquant al lligar l’expansió de les polítiques neolliberals de privatització de tota l’esfera pública possible, la política social i la carcerària com a parts d’un sistema total i que es retroalimenta contínuament. Waquant ho resumeix amb la fórmula segons la qual, la mà invisible del mercat, necessita el puny de ferro de l’Estat1.

Doncs bé, en aquest context d’ultra violència contra allò comú, les retòriques justificadores d’aquestes noves estratègies penals de gestió de la pobresa, passen primer per la importació a Europa del que, novament Wacquant, va anomenar la “sensatesa penal americana”. Les conegudes polítiques de tolerància zero i les teories dels vidres trencats. Es tracta d’un marc ideològic que justifica la persecució i empresonament dels pobres a partir de desterrar “l’ingenuïtat socialdemòcrata de la rehabilitació” del panorama del control social. D’altra banda es criminalitzen i s’ataquen formes alternatives de procurar-se la subsistència i l’esbarjo. La pressió sobre aquest tipus de pràctiques i l’amenaça amb els “treballs forçats per la comunitat”2 o la presó, aconsegueix engreixar un mercat de treball -progressivament més desregulat- així com el dels espais d’esbarjo -cada cop més regulats- obligant a les classes descapitalitzades a acceptar treballs altament precaritzats i a procurar-se l’oci al mercat institucionalitzat. Un cop, oferides les respostes -suposadament més eficaces per acabar amb “el crim i la delinqüència”- es necessita refundar contínuament el consens que les ha produït. Aquest s’abasteix d’una banda de la culpabilització dels pobres de la seva situació i de l’altre, de la idea segons la qual hi ha solucions al “problema de la pobresa” que no passen per la clàssica redistribució característica dels desballestats “estats del benestar”. Les noves solucions passen per una caritat cristiana que “eviti que els nens de famílies pobres heretin la pobresa dels seus pares”3. Per fer això, se separen ambdós problemes, el de la petita delinqüència -o els de les activitats econòmiques informals- i el de la pobresa, com si no tinguessin absolutament res a veure. Pel primer tipus de problema, tenim una hiperregulació del carrer que augmenta exponencialment i acaba sancionant pràcticament qualsevol pràctica laboral o d’oci que s’allunyi dels interessos dels poders econòmics oligopolístics o estatals. De l’altra, és necessari la consolidació d’un consens al voltant de qui són els ciutadans de dret i quins no ho són: els nacionalismes i per tant les retòriques sobre la immigració, així com tots els discursos sobre el civisme, estableixen quin són subjectes de dret i qui no. En aquest sentit, els “immigrants” per definició i tot el batibull de persones i pràctiques etiquetades com “incíviques”, queden excloses de la comunitat ideal ciutadanista i per tant, confinats sota una espècie d’estat d’excepció en la mesura que sobre ells i elles, es poden aplicar amb total cel, gran part d’un ventall punitiu en sistemàtica implementació.

I la manera neolliberal de tancar el cercle és convertint la gestió de la pobresa i la criminalitat en un altre negoci. Així tenim doncs que la caritat, la vigilància i les presons s’han convertit en indústries cada cop més poderoses. És a dir, que la solució es desencadena seguint la mateixa lògica capitalista de producció de plusvàlues, en aquest cas, absorbint aquells subjectes que no produeixen beneficis per a tercers, ans el contrari, els hi posen traves. Els pobres molesten doncs, quan empipen el que hauria de ser un plàcid passeig per turistes o pijos pels encara vigents baixos fons, o directament, quan manifesten impúdicament la seva pobresa en qualsevol cantonada de les nostres immaculades ciutats.

Ens trobem doncs amb un entrada de curs especialment eloqüent pel que això respecta. Els desnonaments augmenten diàriament (aquest 2017, 13300, això vol dir, aproximadament 33 famílies a Catalunya segon explica Montse Riart a l’Ara)  mentre els rescats dels bancs es produeixen a tort i a dret, l’atur que no cessa d’augmentar i la precarietat i la disminució de salaris són el pa de cada dia de centenars de milers de persones. Davant d’aquesta situació moltes d’aquestes persones opten per buscar-se la vida, alguns prefereixen el pidolar al robar i altres el contrari. Unes prefereixen acceptar els treballs més precaris i insegurs i altres prefereixen fer -o tornar a fer, el carrer. Davant d’això què tenim? doncs un huracà en favor de la penalització de totes les conductes desordenades, augmentar el càstig, substituir les faltes per penes i omplir fins a rebentar les presons. Perseguir la prostitució, els carteristes, manteros, lateros, músics de carrer i demès buscavides (tot en el mateix sac) i si és possible, que acceptin qualsevol treball en qualsevol condició, “aquí o en Lapònia” i si no, a la garjola.

Les últimes notícies ens parlen de que “fracassa la presó de cap de setmana per carteristes” i on el ministre d’interior proposa -com no fer-ho!- que el furt sigui delicte més enllà de valor de l’objecte roba4t. Això ja es suma al Three Strikes and You’re Out que converteix tres faltes administratives en delictes. S’afegeix igualment a la més recent recuperació dels grups de Sometents5 -tristament famosos com a cos paramilitar de la patronal i dels grans propietaris contra els moviments obrers i pagesos durant grans períodes de la nostra venerable història.

I aquí ve l’altre guant de seda pel puny de ferro de l’Estat. Els “verdaders pobres”, -es diu des de les institucions- poden comptar amb la caritat cristiana, si es porten bé, no cal que vagin a presó, podran viure -certament, amb algunes dificultats- de la caritat dels bons ciutadans.

El patriotisme -o nacionalisme primordialista que propugnen entitats com Ómnium Cultural- col·laboraria essencialitzant el problema social en problema nacional. Al seu temps, el problema nacional, per definició només té un enemic, els no nacionals -els estrangers- que a més, acostumen a ser igualment són també incívics -i aquests, per incívics, no són prou patriotes -com es recordaria Salvador Cardús.

Al mateix temps, la caritat, no faria altre cosa que justificar la lógica liberal, segons, als incompetents se’ls ha d’ajudar ara ja, perquè no hi vagin a la presó. El món es així, no lo he inventado yo, la única responsabilitat en el patiment d’una societat lliberal i democràtica, només pot ser l’individu

És per aquest motiu que un no deixa de sentir estupor al llegir que avui mateix 11 de setembre, li ha estat atorgada a les dues “ànimes del país” –Òmnium Cultural i Càritas– la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya6. Les dues ànimes que “simbolitzen que les aspiracions nacionals i socials són inseparables”.

Si algú li ha semblat una obvietat això que he dit i tot i això han llegit fins aquí, els hi demano disculpes. Ara que, com recordava Gramsci “La veritat més trillada mai s’ha repetit prou com perquè es torni màxima i estímul per a l’acció de tots els homes.” Antonio Gramsci, 1917 publicat en castellà a Gramsci, A. (2011). Odio a los indiferentes. Madrid: Ariel.

Conclusions

A banda i banda de l’Atlàntic, resulta que el gran dissenyador de la marginalitat urbana, per comissió o omissió, és l’Estat (recolzat, com hem dit per la caritat i el nacionalisme primordialista). L’estat és l’agent que planteja els paràmetres d’acord amb els quals s’efectua la distribució de persones, recursos, i activitats.

Mitjançant els seus diversos programes, des del planejament urbà, la regulació econòmica, la política fiscal, i la inversió infraestructural fins a la provisió diferenciada espacialment de béns i serveis públics medul·lars com l’habitatge, l’educació, la salut, el benestar, i la policia, l’Estat determina l’amplitud de la distància entre el cim i la base de l’ordre urbà, els vehicles, camins, i la facilitat amb què es pot creuar aquesta distància, i quines formes de seclusión socioespacial troben arrels i creixen (si les categories desfavorides i denigrades són tancades en un gueto en un agrupament ètnic, o en un tuguri: les dimensions del sistema carcelari, el grau de tancament i aïllament dels barris de les classes altes, etc.).

Aquesta política és una invitació al desastre social, una invitació a crear un odre social en profunda contradicció amb els fonaments de la Democràcia. Perquè una societat democràtica, per definició té només un Estat que es comporta idènticament amb rics i pobres, que fa valdre la llei igualment per a tots, que no exerceix una vigilància especial, ni una diligència punitiva especial sobre un sector particular de la societat i especialment no en contra dels desposseïts.

1Aquesta tesi està desenvolupada per l’autor en la seva trilogia sobre la qüestió: Las cárceles de la miseria, Alianza, 2000, Los condenados de la ciudad, Siglo XXI, 2007, Castigar a los pobres, Gedisa, 2010

2Sen, Cristina “Beneficiarios de ayudas sociales pagarán con tareas para la comunidad” La Vanguardia 11 de setembre de 2012

3López, María- Paz, “La primera oportunitat”, La Vanguardia, 9 de setembre de 2012

4Albalat, J. G. “Un assumpte pendent” El Periódico de Catalunya, 10 de setembre de 2012

5Baquero, Antonio, “El Govern donarà carta legal als sometents”, El Periódico de Catalunya, 11 de setembre de 2012

6Hinojosa, Silvia “Un país amb dues ànimes”, La Vanguardia. 11 de setembre de 2012

Publicat dins de Cultures de control | Deixa un comentari

¿A qué demonios sirven los llamados narcopisos? Artícle publicat a El Salto

web_img_2017-07-2_1_2

Mobilització veïnal contra els traficants del Raval. Font: La Directa, 2017

«Los poderes de la mente se han visto forzados a servir a los propósitos de ganancia pecuniaria de un modo antes inaudito en Alemania, y gobernados por una competencia extraordinariamente activa, tanto nacional como internacional, para lograr que todas la demás cosas se subordinen a los intereses materiales. Como resultado de todo esto, la técnica se ha convertido en los últimos años en la única preocupación de productores y consumidores, y de un modo que es más ominoso para el desarrollo interior y espiritual de la nación.» en G. SIMMEL, «Tendencias en la vida y el pensamiento alemanes desde 1870», The International Monthly, vol. 5, 1902, pp. 93-111 y 166-184,

Si no se asume la necesidad de combatir el ethos de la racionalidad instrumental y del lucro como objetivo último y al que ha de someterse cualquier otro, no se podrá desarrollar ninguna política verdaderamente beneficiosa para la inmensa mayoría de los vecinos del Raval.

La lógica de la explotación de todos los bienes, personales y colectivos, como es en este caso el suelo, en este marco de frenética búsqueda de beneficios jamás va a permitir que una inversión inmobiliaria, detenga o reduzca sus ganancias por algún tipo de responsabilidad social como puede ser la prohibición en Ciutat Vella de construcción de alojamientos turísticos (PEUAT, 2017) o, más peregrinamente, la falta de inversión en “seguridad” y “rehabilitación” en algunas zonas del barrio.

Según me explicó un registrador de la propiedad

un propietario d’en Robador 23, de una finca entera, que ha visto como el barrio no mejoraba, «se ha visto obligado a decirle a uno de sus inquilinos, a un moro [sic], que se encargue de la finca y la explote como “meublè”». (DC, registro de la propiedad, 20 de noviembre de 2011)

Este ethos del lucro va acompañado de una denegación de toda responsabilidad económica, social, incluso cultural respecto el barrio y  sus  vecinos. En el mejor de los casos asumen el pago de ciertos impuestos aunque regatean todos los que pueden. Esto lo hacen utilizando los pisos como alojamientos turísticos sin permiso como pasó durante algún año en el bloque del número 37 de la calle d’en Robador. También lo hacen teniendo sus sedes fiscales en Samoa como es el caso de Sofic Investments Inc. una de las empresas inversoras por las manos de la cual pasó el mítico bloque 29 de la misma calle que empezó vendiéndose por 421.000€ y en menos de tres años, después de tres operaciones de compraventa, por 1.367.469€.

Frente a esto qué puede hacer la administración municipal. Bien poca cosa aunque al menos sí podría intentar paliar los efectos devastadores de estas prácticas fraudulentas consentidas u operadas al abrigo de estos grandes inversores inmobiliarios que parece que son los tenedores del suelo y las narcofincas como demuestra La Directa.

Es en este marco de agresividad y producción institucional del desorden, motivada por la lógica depredadora del beneficio a toda costa y en el mínimo de tiempo posible, en el que debe entenderse el papel que debe jugar la polémica alrededor de los llamados Narcopisos.

Curiosamente, en 2003 se inició una campaña desde La Vanguardia de denuncia de los “desmanes” a los que se había volcado la ciudad. Los motivos de estos desajustes en el espacio común y visible de la ciudad eran -según la llamada “normativa del civismo” que venía a resolver estos “problemas sociales”- la inmigración y los jóvenes anómicos.

Sofic

Carteles contra la empresa Sofic Investiments y otras, en el n.o 33, (abril de 2010. Fuente, Fernández, 2014)

Una pequeña inmersión en la hemeroteca, da cuenta de cómo se le impone a la opinión pública, precisamente, una opinión negativa sobre una territorio y sus gentes. Una vez señalado y exagerados estos “desordenes” devienen un problema municipal. En la medida que la lógica discursiva del civismo ocupa más espacios, más expresiones de la precariedad, la pobreza o la desobediencia devienen “incívicas” y cada día que pasa se resuelven más intolerables y reclaman una intervención progresivamente más contundente. Ya que tenemos los medios para “enderezar” estos incívimos, por qué no hacerlo, por qué no implementar una nueva ordenanza de usos del espacio público que permita a la Guardia Urbana una discrecionalidad sin igual en el resto de policías administrativas europeas.

Lo mejor de todo, es que, como se sabe las sanciones son ineficientes pues los castigados en su inmensa mayoría no pueden cumplir con el pago de la sanción. Ahora bien, que las multas no disuadan de comportarse “incívicamente”, no quiere decir que la normativa no haya tenido éxito. Y es que, ahora, en el Raval pero también en otros barrios ya de toda Catalunya, cualquier desasosiego o ansiedad que provoquen las consecuencias, admitidas o no, del aumento rampante de la desigualdad, de la precariedad y de la pobreza y por tanto, de la inseguridad, se tilda de acto incívico,  se le denosta y se le condena al oprobio, en lugar de combatir las fuentes de esta ansiedad que son, ante todo,  la precariedad habitacional y laboral.

Y esta campaña, se sabe, comenzó en las páginas salmón del diario La Vanguardia, allá por el 2003. Lo más chocante de todo es que una de las primeras veces que se utiliza la expresión “incívico” durante el 2003 lo hace Lluís Permanyer en un artículo sobre la política de construcción de pisos de protección oficial y en un sentido absolutamente diferente al que irá tomando posteriormente:

¿Por qué no se toman medidas pertinentes y de eficacia rápida para acabar reduciendo de una vez esos muchos, demasiados, miles de pisos vacíos, algunos de los cuales mantienen tal desafío incívico desde más de un decenio? ¿Son sólo 16.000 o muchos más? (18/01/2003, Vivir en Barcelona, La Vanguardia)

Esta acepción inicial que para nada se utiliza en nuestros días y menos en este diario, ahora cumple una función mucho menos benefactora que la que proponía Permanyer. Hoy el civismo no deja de ser la versión catalana de las políticas de intolerancia selectiva -importadas directamente de EE.UU. y/o el Reino Unido y transliteradas al catalán como batalla contra el incivismo. Podemos trabajar con una hipótesis paradójica: la llamada normativa del civismo que formalmente se llama “Ordenanza de medidas para Fomentar y Garantizar la convivencia”, trabaja en la dirección contraria a la convivencia … es decir, anima o fomenta la confrontación entre distintos, o en palabras de los sociólogos pop, el civismo trabaja en dirección contraria a la “diversidad”. Y es que esta convivencia se convierte tan compleja de “gestionar” y, al mismo tiempo, aparenta ser tan fácil de desvanecer que es mejor reducir la convivencia al grupo “de iguales” (en términos de clase básicamente) … y se prefiere expulsar “a los otros” y obviamente, la zona deberá devenir mucho menos conflictiva (también más pobre, no hay que decirlo).

Lo interesante en el caso del Raval es que no pueden expulsar ni a las poblaciones asentadas procedentes del Pakistán, la India o Filipinas ni transvestirlos a todos de una día para otro en clase media europea. Ahora bien, algunas de las familias procedentes del Magreb o de Latinoamérica parecería que tienen menos capacidad de anclarse en el barrio. Esta población es más susceptible de ser centrifugada hacia las periferias, paulatinamente o de repente, con la excusa de algún incidente infamante.

Es aquí donde podemos concretar aún más el papel de los llamados narcopisos. Se trata de volver a infamar el barrio como se hizo desde su bautizo como Barrio Chino en el primer tercio del siglo XX. Se inundó de un tufo de felonía que poco o nada discriminaba delincuentes de trabajadores, mafiosos y corruptos, de trabajadoras sexuales o vendedores ambulantes, vagabundos o inmigrados de camellos y drogadictos, todos revueltos en el mismo saco, recuperando la útil confusión entre clases laboriosas y clases peligrosas. Ya en los años dos mil, con el escándalo mediático de la falsa red internacional de pederastia que desarmó la Taula d’entitas del Raval, constituida por vecinas que habían puesto dos contenciosos administrativos por la modificación de la normativa urbanística en la operación Illa Robador o, finalmente, con la misma invención criminalizadora de la figura del “incívico”.

Esta población que no queda bien en las postales de la Barcelona de Ferias y Congresos volcada indecentemente al turismo y a la especulación inmobiliaria sin que el ajuntament del canvi poco pueda/quiera hacer. Este es el demonio al que sirven los narcopisos: una combinación entre este espíritu capitalista depredador que “obliga” a los propietarios a saltarse toda norma civil y ética de convivencia para aumentar su beneficio personal y una opinión pública creada interesadamente para estigmatizar poblaciones enteras porque no se ajustan al patrón estético, ético y económico del ciudadano global.

¿Cómo negarle a un propietario que explote al máximo su propiedad?, ¿Cómo enfrentarse a las argucias legales e ilegales del gran capital financiero, turístico e inmobiliario global que aspira a convertir Barcelona en un inmenso parque -o deberíamos decir, desierto- temático? ¿Cuáles son los límites de la búsqueda incansable e inmoral de beneficio?, ¿Quizás deberíamos recuperar el Decreto de municipalización del suelo de 1937 de la Generalitat o incluso ir más allá y sindicalizar el suelo como proponían en su momento CNT y POUM?


Arícle publicat originalment a El Salto

Noves investigacions publicades pel diari Masala son imprescindibles per complementar aquest artícle

Actius tòxics hipotecaris i tràfic d’heroïna al Raval « Masala

Narcotours: lucha vecinal o parque temático estigmatizador « Masala

 


 

Fernández, M. (2014). Matar al Chino: entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. Barcelona : Virus Editorial.

Publicat dins de Matar al Chino | 1 comentari

La civilización en la piqueta

fotonoticia_20180304142853_640

REUTERS / BASSAM KHABIEH – Archivo

Lo único que ha hecho esta civilización para superponerse a otras posibles lógicas de organización social, es inventar nuevas y más devastadoras y precisas formas de matar y destruir sociedades. Esa ha sido nuestra virtud: alcanzar la posibilidad de autodestruirnos.

 

Rusia denuncia un ataque rebelde contra un puesto médico mientras el Ejército sirio confirma avances en Ghuta

Grupos armados rebeldes han atacado con proyectiles de mortero un puesto médico cerca del corredor humanitario en Ghuta Oriental, según ha informado este domingo el portavoz militar ruso del Centro para la Reconciliación — la misión de observación en Siria del Gobierno ruso, aliado del Gobierno de Damasco –, Vladimir Zolotujin.

Leer mas: http://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-denuncia-ataque-rebelde-contra-puesto-medico-mientras-ejercito-sirio-confirma-avances-ghuta-20180304142853.html

Publicat dins de Comparació | Deixa un comentari